WW2

2 kommentarer | Allmänt | 2012-10-21 @ 16:53:38   


Andra världskriget var en global väpnad konflikt som pågick från 1939 och till 1945 och involverade större delen av världens nationer, inklusive alla stormakter, vilka till slut bildade två motsatta militära allianser: de allierade och axelmakterna. Det var det mest utbredda kriget i historien, med mer än 100 miljoner människor som tjänstgjorde i militära enheter. I ett tillstånd av "totalt krig", försatte de stora deltagarna hela sin ekonomiska, industriella och vetenskapliga kapacitet till förfogande för krigsansträngningen och raderade ut skillnaden mellan civila och militära resurser. Genom att kriget präglades av väsentliga händelser som involverade massdöd av civila, däribland Förintelsen och den enda användningen av kärnvapen i krig, ledde detta till att 50 miljoner till över 70 miljoner dödades. Dessa dödsfall gör andra världskriget till den i särklass blodigaste konflikten i hela mänsklighetens historia.

Även om Japan redan var i krig med Republiken Kina 1937, sägs andra världskriget i allmänhet ha börjat den 1 september 1939 med den tyska invasionen av Polen, och efterföljande krigsförklaringar mot Tyskland av Frankrike och de flesta av länderna i det Brittiska imperiet och Samväldet. Tyskland gav sig ut för att inrätta en stor imperium i Europa. Från slutet av 1939 till början av 1941, i en rad fälttåg och fördrag, erövrade Tyskland eller undertryckte mycket av den europeiska kontinenten. Efter Molotov–Ribbentrop-pakten, invaderade, ockuperade eller annekterade det formellt neutrala Sovjetunionen helt eller delvis territorier av sex europeiska grannar, däribland Polen. Storbritannien och dess Samvälde förblev den enda större styrkan som fortsätta kampen mot axelmakterna, med strider som ägde rum i Nordafrika samt den långvariga slaget om Atlanten. I juni 1941 inledde de europeiska axelmakterna en invasion av Sovjetunionen, vilket startade den största landskrigsskådeplatsen i historien, som sysselsatte huvuddelen av axelmakternas militära styrkor för resten av kriget. I december 1941 anslöt sig Kejsardömet Japan, som syftade till att dominera Östasien och Indokina, med axelmakterna och attackerade amerikanska och europeiska territorier i Stilla havet, och erövrade snabbt en stor del av västra Stilla havet.

Axelmakternas frammarsch stoppades 1942, efter Japan förlorat en rad sjöslag och de europeiska axelmakternas trupper besegrats i Nordafrika och i Stalingrad. År 1943, genom en rad tyska nederlag i Östeuropa, de allierades invasion av fascistiska Italien och amerikanska segrar i Stilla havet, förlorade axelmakterna initiativet och åtog sig strategiska reträtter på alla fronter. År 1944 invaderade de västallierade Frankrike, medan Sovjetunionen återtog alla sina territoriella förluster och invaderade Tyskland och dess allierade. Kriget i Europa slutade med erövringen av Berlin av sovjetiska och polska trupper och den efterföljande ovillkorliga tyska kapitulationen den 8 maj 1945. Under 1944 och 1945 besegrade USA den japanska flottan och erövrade öarna i västra Stilla havet, släppte atombomber över landet då invasionen av den japanska arkipelagen var överhängande. Kriget i Asien avslutades den 15 augusti 1945 då Kejsardömet Japan gav upp.

De allierades totala seger över axelmakterna 1945 avslutade konflikten. Andra världskriget förändrade den politiska inriktningen och sociala strukturen i världen. Förenta nationerna (FN) bildades för att främja internationellt samarbete och förhindra framtida konflikter. Stormakterna som gick segrande ur kriget, USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannien och Frankrike, blev de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd. Sovjetunionen och USA framkom som rivaliserande supermakter, som banade väg för det Kalla kriget som fortskred under de kommande 46 åren. Samtidigt började de europeiska stormakters inflytande att minska, då avkolonisering i Asien och Afrika började. De flesta länder vars industrier skadats gick mot ekonomisk återhämtning. Politisk integration, särskilt i Europa, uppstod som ett försök att stabilisera relationerna efter kriget.

 

Info hämtad från Wikipedia